Een naam kiezen voor je bedrijf

Naamsbekendheid is voor een bedrijf van groot belang. Je zal daarom de nodige aandacht besteden aan het kiezen van een naam voor je onderneming. De naam van een onderneming wordt ook wel ‘handelsnaam’ genoemd. In de wet is een aantal eisen gesteld waaraan een handelsnaam moet voldoen. De wet legt niet de rechten van de ondernemer vast, maar alleen de verbodsbepalingen: een handelsnaam mag niet misleiden of verwarren.
 

Naam voor startend bedrijf

Waaraan moet een handelsnaam zoal voldoen? De handelsnaam mag niet de indruk wekken dat het bedrijf/de onderneming door een ander wordt gedreven. Ook mag je niet de handelsnaam van een ander of een naam die veel lijkt op een andere handelsnaam, gebruiken. Verder mag de handelsnaam het publiek niet misleiden over de aard van de onderneming. Dit zijn slechts enkele vereisten; in de wet is nog een aantal andere eisen opgenomen. Als de handelsnaam niet aan de wettelijke vereisten voldoet, riskeer je een rechtszaak. Je kunt dan bijvoorbeeld worden veroordeeld een andere handelsnaam te kiezen of een schadevergoeding te betalen. Vaak wordt gedacht dat een handelsnaamrecht ontstaat door een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dit is een misverstand. Het recht op een handelsnaam ontstaat door het drijven van een onderneming onder een bepaalde handelsnaam. Door het voeren van de naam ontstaan handelsnaamrechten. De beeldelementen uit een handelsnaam (een logo) worden niet beschermd.
 

Kies juiste handelsnaam

Wij adviseren daarom bij het kiezen van een handelsnaam je eerst te oriënteren of er andere ondernemingen zijn met eenzelfde of vergelijkbare naam. Wij kunnen jou hierbij van dienst zijn door een eerste globaal onderzoek te doen bij de Kamer van Koophandel.
 

Ondernemingsplan

Heb je ondernemingsplannen? Wij zijn graag gesprekspartner bij jouw zoektocht naar een handelsnaam en alle andere zaken die komen kijken bij het starten van een bedrijf.