Zorg voor een ander

De zorg voor een ander betekent vaak ook dat je de zaken en administratie voor een ander moet regelen. Instanties accepteren dit alleen als je een volmacht hebt gekregen of als er sprake is van bewind of curatele.
 

Zorg voor een ander

Als je namens iemand zaken wilt regelen, dan moet je daar ‘bevoegd’ voor zijn. Je kunt namelijk niet zo maar namens een ander beslissingen nemen. ‘Bevoegd’ betekent dat er een juridische reden is waarom je namens een ander beslissingen neemt. Dat kan zijn omdat je bewindvoerder of curator bent van die persoon. Je bent dan door de rechter benoemd. Degene voor wie je zorgt, kan ook een volmacht aan je hebben gegeven. Met deze volmacht kan je dan de zaken die in die volmacht zijn omschreven voor de ander regelen.
 
Wij kunnen jou en de persoon voor wie je zorgt informeren en adviseren over hoe jij zaken voor hem of haar kunt regelen.