Geld schenken

Er zijn een aantal redenen om geld te schenken. Bijvoorbeeld als je iemand tijdens je leven wilt bevoordelen in plaats van pas bij je overlijden. Ook belastingbesparing kan een reden zijn om te schenken.
 

Geld schenken

Wil je geld schenken? Door te schenken verklein je namelijk je erfenis. Wij denken graag met je mee voor het belastingvrij schenken van je geld.
 

Belastingvrij schenken

Met schenken kan je iemand bevoordelen maar ook in veel gevallen belasting besparen. Door te schenken verklein je je erfenis. Hiermee bespaar je voor je toekomstige erfgenamen erfbelasting. Door te schenken wordt ook geprofiteerd van de (jaarlijkse) vrijstellingen voor de schenkbelasting (belasting over een schenking). Als er meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag, betaalt de ontvanger van de schenking schenkbelasting over het gedeelte van de schenking dat hoger is dan het vrijgestelde bedrag.
 

Mogelijkheden om geld te schenken

Er is een aantal mogelijkheden om te schenken. Zo kan je geld schenken door het geld over te maken op de rekening van de begiftigde. De wet stelt namelijk geen eisen aan het schenken van geld; aan een ‘schenking op papier’ worden wel eisen gesteld. Als je afspraken maakt over de schenking, is het van belang de schenking door ons te laten vastleggen.
 

Schenking op papier

Schenking op papier doen? Als je een geldbedrag wilt schenken maar niet daadwerkelijk het bedrag wilt betalen, dan kan je een zogenaamde papieren schenking doen. Je houdt het geschonken bedrag in de portemonnee, maar je maakt wel gebruik van de vrijstellingen van de schenkbelasting. De Belastingdienst stelt aan deze schenking meerdere eisen, waaronder het vastleggen ervan in een notariële akte en het jaarlijks betalen van een rente van 6% over het geschonken bedrag. Door het jaarlijks betalen van een zakelijke rente verminder je natuurlijk je vermogen verder en bespaar je jouw toekomstige erfgenamen belasting!
 

Schenking goed doel

Schenking aan een goed doel? Als je een goed doel wilt steunen, kan je door een schenking in een bepaalde vorm, een zogenaamde lijfrenteschenking, zelf inkomstenbelasting besparen! Zeker als je al een automatische incasso hebt lopen ten behoeve van een goed doel is het overwegen van een lijfrenteschenking de moeite waard. Het schenken van een lijfrente kan via de notaris of via een overeenkomst die de Belastingdienst ter beschikking stelt. Goede doelen moeten op hun website verplicht een aantal gegevens publiceren. Hierdoor krijgt u onder meer inzicht in wie de bestuurders zijn, welke activiteiten het goede doel heeft ondernomen, hoe de financiële verantwoording in elkaar steekt en hoe het beloningsbeleid van het goede doel is.
 
Op de site van de Belastingdienst kunt u opzoeken of het goede doel waaraan u wilt schenken of uw erfenis wilt nalaten is aangemerkt als anbi. Een anbi betaalt geen schenk- en erfbelasting. Meer weten over geld schenken? Neem dan contact met ons op.