Erfenis afwikkelen

Een dierbare of bekende is overleden en je moet de erfenis afwikkelen. In deze moeilijke tijd moeten allerlei zaken worden geregeld. Als je erft of je bent in het testament tot executeur benoemd, heb je een rol in de afwikkeling van de erfenis. Wij kunnen je helpen de afwikkeling in goede banen te leiden.
 

Nalatenschap regelen

Na een overlijden moet heel wat worden geregeld. Niet alleen praktische zaken (het opzeggen van abonnementen, terugbrengen van medische hulpmiddelen) maar ook afhandeling van belastingen en formaliteiten. Het begint allemaal met de vraag of er een testament is. Dit kunnen wij voor je nakijken bij het Centraal Testamentenregister.
 

Afwikkeling van de erfenis

Er kan in het testament een executeur zijn aangewezen die de uitvaart moet regelen en de afwikkeling van de erfenis moet verzorgen. Als er geen executeur is aangewezen dan regelen de erfgenamen (degenen die erven) deze zaken. De overledene kan ook een codicil hebben gemaakt. Een codicil is een handgeschreven stuk en wordt niet bij het Centraal Testamentenregister geregistreerd. Een overledene bewaart een codicil soms in huis. Als de overledene daarnaast een testament heeft gemaakt, is het mogelijk dat het codicil bij het testament is bewaard in de kluis van de notaris. In een codicil kan de overledene sieraden en spullen uit huis hebben vermaakt. Tot 1 januari 2003 was het ook mogelijk om een executeur aan te wijzen in een codicil.
 

Erfgenaam

erfenis afwikkelen

Je hoeft een erfenis niet te accepteren als je dat niet wilt. Maar je moet tijdig met de notaris overleggen. Gedraag je je als erfgenaam dan zit je aan de erfenis vast. Je kunt kiezen of je de erfenis aanvaardt (accepteert), verwerpt of onder voorbehoud ’beneficiair’ aanvaardt. Je aanvaardt onder voorbehoud als je denkt dat de schulden niet uit de erfenis kunnen worden betaald. Wij kunnen je helpen met het maken van een keuze. Als je de erfenis accepteert en je wilt hulp bij de afwikkeling, dan kan je ons inschakelen. Wij zijn gespecialiseerd in het afhandelen van erfenissen.

Executeur

Een executeur heeft tot taak de erfenis (gedeeltelijk) af te wikkelen. Een executeur is niet verplicht deze taak op zich te nemen. Wij kunnen je informeren over hoe de taak van een executeur eruit ziet. Je kunt er overigens ook voor kiezen de taak van executeur op je te nemen en de afwikkeling aan ons over te dragen. Wij hebben veel ervaring in het afhandelen van erfenissen.
 

Erfenis afwikkelen, waaraan moet je denken?

Wat moet er bij de afwikkeling van een erfenis allemaal gebeuren? Bij de afwikkeling moet je onder meer denken aan:

  • Praktische zaken en administratie, zoals het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het onderbrengen van huisdieren en het afhandelen van verzekeringen;
  • Opvragen van uitkeringen bij de pensioenmaatschappij;
  • De laatste aangifte die moet worden gedaan voor de inkomstenbelasting van de overledene;
  • Aangifte voor de erfbelasting;
  • Uitvoeren van het testament/verdelen;

Meer weten?

Wil je meer weten over een erfenis afwikkelen? Heb je specifieke vragen of wil je graag eens van gedachten wisselen met een notaris die op een laagdrempelige manier met je in contact wil komen? Neem dan contactmet ons op.