Relatie officieel maken

Er zijn verschillende manieren om je relatie officieel te maken. Je kunt kiezen voor het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.
 

Het huwelijk

Zowel paren van gelijk als verschillend geslacht kunnen in het huwelijk treden. Een huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand nadat je in ondertrouw bent gegaan. Voorafgaand aan het huwelijk kun je kiezen om wel of niet huwelijkse voorwaarden te maken bij de notaris. Als een kind tijdens een huwelijk van een man en een vrouw wordt geboren, worden beide echtgenoten automatisch aangemerkt als de ouders van dit kind. Dit betekent dat deze ouders ook het gezag over het kind hebben, waardoor bij overlijden van de ene ouder de andere ouder automatisch de enige ouder is van het kind. Overlijdt één van de echtgenoten, dan erft de andere echtgenoot op grond van de wet. In een testament kunnen aanvullende regelingen worden opgenomen. Als echtgenoten willen scheiden, moeten ze dit via de rechter samen met een notaris of advocaat regelen.
 
Meer weten over trouwen?
 

Het geregistreerd partnerschap

Zowel paren van gelijk als verschillend geslacht kunnen een geregistreerd partnerschap aangaan. Net zoals een huwelijk wordt een geregistreerd partnerschap voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand nadat je in ‘ondertrouw’ bent gegaan. Voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap kies je om wel of niet ‘partnerschapsvoorwaarden’ te laten opstellen. Als een kind tijdens het geregistreerd partnerschap wordt geboren, zijn de partners niet automatisch ook de ouders van het kind. Daarvoor moet het een en ander worden geregeld. Overlijdt één van de partners, dan erft de andere partner op grond van de wet. In een testament kunnen aanvullende regelingen worden opgenomen. Als partners met minderjarige kinderen willen scheiden, moeten ze dit via de rechter samen met een notaris of advocaat regelen. Partners zonder minderjarige kinderen kunnen via de notaris of advocaat bij de gemeente scheiden.
 
Meer weten over Geregistreerd partnerschap?
 

Samenlevingscontract

Als twee mensen samenwonen dan houdt de wet daarmee in bepaalde gevallen rekening. Er zijn echter belangrijke zaken die niet in de wet zijn geregeld. Bijvoorbeeld: partners erven op grond van de wet niet van elkaar en als er een kind wordt geboren, worden de partners niet beiden automatisch als ouders van het kind aangemerkt. Een notarieel samenlevingscontract kan veel voordelen bieden. Bijvoorbeeld voor bepaalde belastingwetten, om je partner aan te wijzen als begunstigde voor je nabestaandenpensioen, om te erven of regels op te stellen voor als je uit elkaar gaat.
 
Meer weten over samenlevingscontract?
 

Handige links

Download hier de brochure samenleven!