Erfrechtplan

Wat is een erfrechtplan

Een erfrechtplan is een advies om (de verdeling van) uw nalatenschap te plannen op een manier die het best aansluit bij uw persoonlijke situatie. Dit advies kan in de vorm van een gezamenlijke bespreking, soms gevolgd door een verslag op papier of begeleid met een schriftelijke toelichting. Uiteindelijk wordt het erfrechtplan uitgewerkt in een notariële akte. Dit kan een testament zijn, maar ook een akte van schenking of levenstestament.
 

Erfrechtplanning adviseur nodig?

Er zijn diverse adviesbureaus die adverteren om een erfrechtplan voor u op te stellen. Dit is niet nodig bij Van Dijk Notariaat. Daar bent u direct bij de bron met als voordeel directe communicatie en duidelijkheid (en daarom voordeliger). Uiteindelijk zal een erfrechtplan immers toch in een testament bij de notaris moeten worden vastgelegd. Van Dijk Notariaat zorgt bij een testament zelf voor een heldere, goed leesbare toelichting vooraf. Bovendien is de notaris altijd onafhankelijk en onpartijdig en heeft een geheimhoudingsplicht.

Erfrechtplanners

Van Dijk Notariaat denken wij in scenario’s (wat als…). Wat als u door dementie, beroerte of mobiliteitsproblemen niet meer uw eigen zaken kunt behartigen? Wat als u komt te overlijden; wie regelt dan het afsluiten van uw administratie, wie kiest u als erfgenamen en onder welke voorwaarden? Op deze manier is alles goed te plannen, zodat toekomstige gebeurtenissen juridisch geen problemen opleveren. Emotioneel is het immers al zwaar genoeg.

Begrijpelijk testament

Van Dijk Notariaat stelt samen met u een erfrechtplan op aan de hand van een persoonlijk gesprek, naar uw wensen en in een voor u begrijpelijke vorm. Moeilijke testamenten en constructies om belasting te besparen zijn een optie. Maar voorop staat een begrijpelijk testament en de (eenvoudige) uitvoering daarvan. U moet zich er goed bij voelen.

Van Dijk Notariaat is laagdrempelig

Van Dijk Notariaat is laagdrempelig; u kunt binnenlopen, bellen of mailen of de inloopdagen bezoeken. Ook komt Van Dijk Notariaat graag bij u langs als u niet bij ons kunt komen. Vraagt u gerust naar de mogelijkheden.

Uw erfrechtplan opstellen?

Hierboven zijn allerlei redenen geschetst om direct bij de notaris aan te kloppen; een extra adviseur is nergens voor nodig. U bent van harte welkom, juist voor het opmaken van een erfrechtplan.