Burenrecht en afspraken met buren

Het kopje suiker en het praatje over de heg. Een goed contact met de buren is prettig. Soms komt het echter tot een hoogoplopend conflict tussen buren, bijvoorbeeld over de erfgrens. Het is daarom belangrijk om afspraken met buren goed vast te leggen en daarvoor terug te kunnen vallen op het burenrecht.
 

Burenrecht

In Nederland kennen we in de wet het burenrecht. Je bent niet de enige in Nederland die onenigheid heeft met de buren. Burenrecht moet zorgen voor harmonieuze verhoudingen tussen eigenaren van aangrenzende erven.
 

Erfafscheiding rechten en plichten

Een eigenaar kan en mag van zijn eigendom (bijvoorbeeld huis en grond) als enige gebruik maken als dit niet in strijd is met rechten van anderen. Dit is een van de belangrijkste regels over het eigendomsrecht in de wet. Het burenrecht is onderdeel van het eigendomsrecht, het geeft rechten en verplichtingen van naburige erven. Er staan in de wet gedetailleerde voorschriften voor een aantal situaties die tussen buren tot problemen kunnen leiden. Veel onderwerpen zijn echter niet in de wet geregeld. In dat geval moet afhankelijk van de situatie worden beoordeeld wat de rechten en de plichten zijn die de buren tegenover elkaar hebben. 
burenrecht
Als er een concreet probleem is tussen buren, moet men eerst onderzoeken of er een bepaling in de wet is die een oplossing kan bieden. Staat er in de wet een regeling, dan moet deze worden nageleefd. Is deze regeling er niet, dan moet je aan de hand van de situatie tot een redelijke oplossing komen.

Erfdienstbaarheid

Het komt vaak voor dat eigenaren van erven onderling afspraken maken. Zulke afspraken kunnen worden gemaakt in de vorm van een zogenaamde erfdienstbaarheid. Dit is een afspraak die wordt verbonden aan de erven. Dit moet in een notariële akte gebeuren. Wij kunnen jou en je buren op dit gebied adviseren en de afspraken vastleggen in de vorm van een erfdienstbaarheid.
 

Burenrecht erfafscheiding

Als je bij ons komt voor de koop van een nieuwe woning, informeren wij je over de bij ons bekende afspraken die er met betrekking tot de grond zijn gemaakt. Als bijvoorbeeld de buurman niet via de openbare weg zijn erf kan bereiken, zal er een recht van overpad zijn gevestigd. Dit betekent dat hij het recht heeft om jouw perceel te betreden om naar zijn eigen perceel te gaan. Je moet dit overpad dan dulden.
 

Heeft u vragen over het burenrecht?

Wilt u meer weten over burenrecht, wilt u het goed geregeld hebben met uw buren of is er een conflict gaande? Neem dan contact op met Van Dijk Notariaat en wij adviseren u graag.
 

Handige links