Belasting besparen voor je erfgenamen

Je wilt belasting besparen voor je erfgenamen. Dat kan op verschillende manieren. Een combinatie daarvan pakt meestal het gunstigst uit. Wij kunnen voor je berekenen en adviseren hoe je nog beter belasting kunt besparen.
 

Belasting besparen

Om goed over belastingbesparing te kunnen adviseren, is voor ons belangrijk inzicht te krijgen in jouw persoonlijke situatie. Leeftijd van jou en je partner, de omvang van de bezittingen en eventuele schulden, pensioenaanspraken en verzekeringen zijn relevante gegevens. Maar ook: hoe is de gezinssamenstelling (zijn er ook kinderen uit een eerdere relatie)? En: zijn er kleinkinderen?
 

Belasting besparen met testament

Belasting besparen kan bijvoorbeeld door een goed testament te maken. Soms wordt er gekozen voor een testament dat uitgaat van het verschuiven van belasting in plaats van besparing. Reden hiervoor kan zijn dat het geld ‘vast’ zit in beleggingen in panden. Ook huwelijkse voorwaarden zijn van belang. Welke afspraken staan er in de huwelijkse voorwaarden voor het geval een van de partners overlijdt? Als deze huwelijkse voorwaarden niet optimaal zijn, kunnen deze worden gewijzigd. Door het doen van schenkingen kan je vermogen worden verkleind. Hierdoor betalen erfgenamen straks minder erfbelasting over je vermogen omdat dit kleiner is geworden.
 

Extra belastingvoordelen

Er kan van extra belastingvoordelen worden geprofiteerd als ouders hun kind helpen met de koop van een huis. Door geld te lenen én te schenken aan het kind kan er voordeel voor de schenkbelasting én de inkomstenbelasting worden behaald. Wij kunnen uitrekenen wat voor jou en je kind het meest gunstig is: geld lenen of geld schenken of een combinatie van beide.