Handtekening legaliseren

Door notarissen en instanties wordt vaak gevraagd om je handtekening onder een stuk te laten legaliseren. Hiermee weten we namelijk zeker dat jij degene bent die het stuk heeft getekend. Hoe gaat het legaliseren van een handtekening in z’n werk?
 

Waarom moet je een handtekening legaliseren?

Het is belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat je zélf de volmacht/verklaring hebt ondertekend en niet iemand anders. Daarom wordt de handtekening op de volmacht/verklaring gelegaliseerd. Legalisatie betekent dat een notaris vaststelt dat je inderdaad zélf de volmacht/verklaring ondertekent. Op deze wijze kan achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van jouw handtekening en wordt de kans op misbruik sterk beperkt.
 

Waar kun je een handtekening legaliseren?

Iedere notaris in Nederland is bevoegd jouw handtekening te legaliseren. De notaris die jouw handtekening legaliseert, kan hiervoor kosten in rekening brengen.
 

Hoe kun je een handtekening legaliseren?

Je ondertekent de volmacht/verklaring pas op het notariskantoor. Het is raadzaam om eerst telefonisch contact met het notariskantoor op te nemen om te vragen op welk moment je op kantoor kunt komen.
 
Je moet bij je bezoek de volgende zaken mee te nemen:

  • De brief die je van ons kantoor hebt ontvangen.
  • De volmacht/verklaring.
  • Een geldig legitimatiebewijs (een paspoort, een identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs of een vreemdelingendocument).

 
Je zet je handtekening in het bijzijn van de notaris of één van zijn medewerkers en je toont daarbij jouw legitimatiebewijs. De notaris legaliseert vervolgens jouw handtekening door te verklaren dat jij de handtekening in bijzijn van de notaris of medewerker hebt gezet.
 
Vervolgens zend je de gelegaliseerde volmacht/verklaring met een kopie van jouw legitimatiebewijs aan ons retour of je laat deze bij ons achter.