Testament opstellen

Een testament opstellen is heel verstandig, want wie regelt je zaken als je niet in de gelegenheid of in staat bent om je eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte of door andere onverwachte omstandigheden. Voor die gevallen kun je een persoon die je vertrouwt de bevoegdheid geven jouw zaken te regelen. Hiervoor kun je een testament opstellen. Je leest hier waarom je dit belangrijke document opstelt, maar ook wat er zoal in kan worden opgenomen.

Testament opstellen

In zo een testament kun je jouw wensen en regelingen met betrekking tot verschillende persoonlijke en zakelijke belangen juridisch juist door ons laten vastleggen. Deze regelingen treden in werking als je tijdelijk of langdurig niet in staat bent jouw wil te uiten of te bepalen en/of jouw eigen belangen te behartigen. Benieuwd waarom het handig is om een testament te regelen?
 

Administratieve zaken voor je nalatenschap

Je kunt iemand machtigen die namens jou je administratie regelt. Hieronder vallen het betalen van rekeningen, het kopen en verkopen van jouw bezittingen en het doen van belastingaangiften. Als je wilt dat giften die je al eerder deed, ook door de gemachtigde worden gedaan, kunnen wij vastleggen wanneer en aan wie die giften moeten worden gedaan en voor welke bedragen.
 

Zakelijke belangen

Als je een onderneming hebt of aandeelhouder/bestuurder bent in een bv moet er een oplossing worden gevonden voor het geval je tijdelijk of langere tijd niet betrokken kan zijn bij de onderneming of bv. In het levenstestament kan je iemand benoemen die tijdens die periode namens jou optreedt.
 

Persoonlijke belangen

testament-opstellenWie behartigt jouw persoonlijke belangen? Wie neemt de beslissing over bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis als je dat zelf niet kunt? Je kunt hiervoor iemand aanwijzen in jouw levenstestament. Deze persoon kan ook regelen dat jouw woning bij opname in een verpleeghuis wordt verkocht of dat de huisdieren nieuw onderdak krijgen.

Testament opstellen voor kind

Zeker bij jonge gezinnen is het opstellen van een testament geen overbodige luxe. Vaak blijven er na de geboorte van een kind juridische zaken ongeregeld. Bijvoorbeeld het treffen van een regeling in een testament voor het geval één van de partners overlijdt. Ongetrouwde partners erven namelijk niet automatisch van elkaar. Als er een kind wordt geboren, krijgt dit kind volgens de wet de erfenis als één van zijn ouders overlijdt terwijl de partner niets erft. Een andere belangrijke reden om een testament te maken is het aanwijzen van een voogd in een testament voor als beide ouders overlijden.
 
In een testament kunnen ouders zelf een voogd aanwijzen. Als de ouders er niet meer zijn, neemt de voogd de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen van de ouders over. Bovendien zorgt de voogd voor het beheer van de erfenis ten behoeve van de kinderen. Op hun achttiende jaar zijn kinderen meerderjarig en eindigt de voogdij. Met het eindigen van de voogdij krijgen de kinderen de vrije beschikking over de erfenis. Als ouders achttien jaar te jong vinden om de hele erfenis in handen te krijgen, kunnen zij in het testament een bewindvoerder benoemen. Deze beheert dan de erfenis voor de kinderen totdat zij de in het testament genoemde leeftijd hebben bereikt.
 

Medische wensen opnemen in testament

Het is mogelijk dat je bepaalde wensen hebt met betrekking tot medische behandelingen. Zo kan je als wens hebben dat artsen er alles aan moeten doen om je in leven te houden als je erg ziek bent. Of je wilt juist dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd als je ernstig ziek of aan het dementeren bent. Als je zelf niet meer in staat bent om jouw wil te uiten en overleg met uw arts te plegen, is het belangrijk dat een ander dit voor je kan doen. Hiervoor kan je in het levenstestament een gevolmachtigde benoemen. Deze persoon kan, als je daartoe zelf niet meer in staat bent, namens jou handelen en overleg met de behandelend arts hebben over de medische behandeling.
 

Vertrouwen in nalatenschap

Het is belangrijk dat je van te voren goed nadenkt wie je aanwijst om jouw wensen uit het levenstestament uit te voeren. Deze persoon moet jouw wil namelijk respecteren en daarbij niet in tweestrijd met zichzelf komen. Je kunt ook meerdere personen aanwijzen.
 
Het levenstestament kan je altijd in een later stadium wijzigen. Je moet op dat moment nog wel in staat zijn om jouw wil te bepalen. Een levenstestament bevat jouw wensen. In overleg met ons kan je meer dan de hiervoor vermelde situaties/wensen in een levenstestament regelen.
 

Meer weten over testament opstellen?

Wil je meer weten over een testament opstellen? Heb je specifieke vragen of wil je graag meer informatie? Wij willen je op een laagdrempelige manier graag verder helpen. Met korte lijnen en duidelijke taal, zodat je precies weet waar je aan toe bent. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande formulier.