Van eenmanszaak naar BV

Je bent al een aantal jaren bezig met je bedrijf. Het is uitgegroeid tot een winstgevende en stabiele onderneming. Wordt het dan niet tijd om over te gaan van eenmanszaak naar BV? Wij kunnen je helpen bij het maken van deze keuze.
 

Juridisch en fiscaal voordeel

De afkorting BV staat voor: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De keuze voor eenmanszaak of BV hangt af van een aantal omstandigheden. Deze omstandigheden zijn juridisch of fiscaal van aard. Eén van de juridische voordelen van een BV is dat de aandeelhouder/directeur in principe niet persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van de BV boven het bedrag van zijn aandeel. Ook biedt een bv voordelen als het gaat om bedrijfsopvolging. De BV wordt zelf in de belastingheffing betrokken. De BV valt onder de vennootschapsbelasting (Vpb). Of het fiscaal gunstig is om een BV op te richten, hangt onder meer af van de in het bedrijf gemaakte winst.
 

Oprichten van BV

Een BV wordt opgericht bij notariële akte. In deze oprichtingsakte worden de statuten van de BV opgenomen. Bovendien moet het minimumkapitaal van de vennootschap worden gestort. Vroeger was dat minimaal 18.000 euro, maar dat minimumbedrag geldt niet meer. Er kan ook worden gekozen om een bestaande onderneming over te dragen aan de bv (inbreng). Er moet dan een beschrijving worden gemaakt van de bezittingen van de onderneming en de waarde van elke bezitting. Ook moet de accountant een verklaring opmaken dat het ingebrachte vermogen van de eenmanszaak ten minste evenveel waard is als de nominale waarde van de aandelen. Als de BV is opgericht, doet de notaris opgave daarvan aan het handelsregister. Met deze inschrijving wordt de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders uiteindelijk voorkomen. Als alle aandelen in handen zijn van één aandeelhouder, dan wordt dat in het handelsregister vermeld.
 
Wij kunnen je informeren over de voor- en nadelen van een BV in jouw situatie. Naast een gesprek met ons, is het ook verstandig in gesprek te gaan met de accountant. Deze kan je informeren of het fiscaal gunstig is om het bedrijf voortaan via een BV te laten lopen.