Zorg voor de kinderen bij overlijden

Zorg voor de kinderen als je er niet meer bent

Het is niet een onderwerp waarbij je graag stilstaat. Toch is het belangrijk dat je een regeling hebt getroffen als de kinderen er ineens alleen voor staan. In een testament kan je degene aanwijzen die je voor jouw kinderen wilt laten zorgen als je er niet meer bent. We noemen dit een voogdijregeling.
 
Zijn er twee ouders met gezag en overlijdt een van hen, dan blijft de andere ouder het gezag uitoefenen. Als ook de laatste ouder van een minderjarig kind overlijdt danwel de enige ouder met gezag, wijst de rechter een voogd aan tenzij de ouders in hun testament een regeling hebben getroffen. Je kunt in een testament namelijk zelf een voogd aanwijzen.
 
De in het testament aangewezen voogd hoeft zich pas na overlijden uit te spreken of hij voogd wil zijn. De aangewezen voogd kan dus ook weigeren, bijvoorbeeld omdat hij wegens ziekte niet in staat is voor kinderen te zorgen. Daarom adviseren wij een ‘reservevoogd’ in het testament te benoemen. Deze voogd komt pas in aanmerking als de eerst aangewezen voogd niet kan of niet wil.
 
Als jij er niet meer bent, neemt de voogd de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen van je over. Bovendien zorgt de voogd voor het beheer van jouw erfenis voor de kinderen. Op hun achttiende jaar zijn de kinderen meerderjarig en eindigt de voogdij. Met het eindigen van de voogdij krijgen de kinderen de vrije beschikking over jouw erfenis. Als je achttien jaar te jong vindt voor de kinderen om de hele erfenis in handen te krijgen, kan je in het testament een bewindvoerder benoemen. Deze beheert dan voor de kinderen jouw erfenis totdat zij de in jouw testament genoemde leeftijd hebben bereikt.
 
Sommige ouders hebben thuis of in de kluis een aantekening met de naam van een beoogde voogd en weten niet dat dit niet rechtsgeldig is. Door een testament te maken, kan dit worden opgelost.