Het opvullegaat (bespaar)tip

Niemand wil graag belasting betalen over de erfenis van zijn of haar echtgenoot (lees ook: partner). Als er ook kinderen zijn, dan is het nog niet eenvoudig om hier onderuit te komen. Wettelijk is het namelijk zo dat bij overlijden van een van de echtgenoten, de langstlevende en de kinderen allemaal een gelijk erfdeel krijgen. De kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een vordering op de langstlevende echtgenoot.
 

Wat is een opvullegaat?

Een opvullegaat neem je op in je testament om het betalen van de erfbelasting uit te stellen of zelfs te voorkomen. Op deze manier kan er niet meer erfbelasting worden betaald dan wenselijk is.
 

Hoe werkt een opvullegaat?

Via een opvullegaat aan de langstlevende echtgenoot, kan ervoor worden gekozen om de kinderen alleen de vrijstelling te laten erven en de rest van de erfenis onder te brengen in de vrijstelling van de langstlevende echtgenoot. De vorderingen van de kinderen worden verminderd, en de vrijstelling van de langstlevende wordt ‘opgevuld’. De langstlevende is vrij om te bepalen of hij hier wel of geen gebruik van maakt en in welke mate. Per saldo hoeft dan na het eerste overlijden geen erfbelasting te worden betaald.
 
Als beide echtgenoten zijn overleden, erven de kinderen wat over is. Daarover betalen zij dan erfbelasting. Zij kunnen dan nog een keer gebruik maken van de vrijstelling. Als de langstlevende veel van het vermogen heeft opgemaakt, is het dus zo dat per saldo door het opvullegaat, veel minder erfbelasting hoeft te worden betaald. Het resultaat is dan zowel uitstel als besparing van erfbelasting!
 

Langstlevende testament

De langstlevende echtgenoot heeft een vrijstelling van meer dan € 643.000,00. De kinderen hebben een vrijstelling van ongeveer € 20.000,00. Als hun vordering dus fiscaal meer waard is dan € 20.000,00, is er erfbelasting verschuldigd. Om dit te voorkomen, zijn enkele oplossingen bedacht. Een voorbeeld van zo’n oplossing is het opnemen van een ‘opvullegaat’ in het testament. Meer weten over een testament?
 
Meer weten over dé bespaar-tip? Neem contact met ons op.