Algemene volmacht of testament?

Wat is het verschil tussen een algemene volmacht of testament?

Wat het verschil is tussen een algemene volmacht of testament? De algemene volmacht en het levenstestament worden gemaakt voor de situatie dat u zelf geen beslissingen kunt nemen. U wijst in de algemene volmacht of het levenstestament een vertrouwenspersoon aan die beslissingen namens u neemt als u dat zelf niet meer kunt. In dat opzicht is er geen verschil tussen de algemene volmacht en het testament.
 

Volmacht geven

Een volmacht geven? Het verschil zit in de uitgebreidheid van de aanwijzingen die u geeft aan uw vertrouwenspersoon. In een algemene volmacht geeft u beknoptere aanwijzingen aan uw vertrouwenspersoon dan in het testament. U kunt in het levenstestament uitgebreider beschrijven wat u wilt dat er gebeurt in verschillende scenario’s. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren als u definitief in een verpleeghuis wordt opgenomen, welke medische behandelingen u wel en niet wilt ondergaan en bijvoorbeeld wie er gewaarschuwd moet worden als u overlijdt.
 

Algemene volmacht

Als u alleen een vertrouwenspersoon wilt aanwijzen, kiest u voor de algemene volmacht; wilt u ook uitgebreid uw wensen beschrijven en speciale opdrachten aan de vertrouwenspersoon geven, dan kiest u voor het levenstestament. U kunt natuurlijk ook eerst besluiten een algemene volmacht te maken die later in een levenstestament wordt omgezet.

Wilt u meer weten over een volmacht? Neem dan contact met ons op.