Koopovereenkomst en akte van levering

Ga je binnenkort naar de notaris omdat je bijvoorbeeld een huis hebt gekocht? Dan krijg je ook te maken met een akte van levering (ook wel leveringsakte genoemd). Graag vertellen we je hier meer over.
Ook geven we hieronder aan wat het verschil is tussen een koopovereenkomst en een leveringsakte.
 
Wil je direct een vraag stellen?
 

Wat is een akte van levering?

In een leveringsakte worden de afspraken die in een koopovereenkomst zijn opgenomen concreet gemaakt, zodat dit uitgevoerd kan worden. Dit document zorgt ervoor dat onroerende zaken (in eigendom) wordt geleverd aan de koper.
 
De overeengekomen koopprijs wordt op een derdenrekening van de notaris voldaan. Zowel de kopende als verkopende partij tekenen vervolgens deze akte. Daarna wordt de akte van levering ingeschreven bij het kadaster. Dan is de koper de nieuwe eigenaar en worden de gelden aan de verkoper overgemaakt.
 

Akte van levering kadaster

De akte van levering wordt in het kadaster ingeschreven. Zo is het voor iedereen duidelijk wie de eigenaar is van de betreffende onroerende zaak.
 

Wat staat er in?

In een leveringsakte vind je o.a. deze informatie:

  • De kadastrale gegevens van het pand
  • De huidige eigenaar van het pand
  • De koopovereenkomst met de overeengekomen prijs en ontbindende voorwaarden
  • De overdrachtsbelasting
  • Erfdienstbaarheden en evt. bijzondere bepalingen die op het pand rusten
     

Ben je het kwijt?

Ben je de leveringsakte kwijt dan kun je tegen betaling een kopie opvragen bij de notaris of het kadaster. De notaris bewaart het origineel in de kluis. Het kadaster heeft een digitale kopie.
 

Verschil tussen akte van levering en koopovereenkomst?

Wat is het verschil tussen een akte van levering en een koopakte? Zonet hebben we besproken wat een leveringsakte is. Om het verschil tussen deze twee te duiden leggen we graag uit wat een koopovereenkomst is.
 
In een koopovereenkomst zetten de kopende en verkopende partij hun afspraken inzake de koop op papier. Zaken als de koopprijs, ontbindende voorwaarden en een opleverdatum staan altijd in een koopovereenkomst. Beide partijen tekenen deze overeenkomst. Hiermee is het eigendom nog niet overgedragen. Hiervoor is een leveringsakte nodig.
 
Beide documenten hebben ieder een eigen doel. De koopovereenkomst bevat de overeengekomen afspraken. De leveringsakte zorgt voor de levering van verkoper naar koper. De levering geschiedt op basis van hetgeen in de koopovereenkomst staat vermeld.
 

Akte van levering aftrekbaar?

‘Is een akte van levering aftrekbaar?’, is een veel gestelde vraag. Helaas is de nota m.b.t. de leveringsakte van de notaris niet aftrekbaar. Kosten die bij de aankoop van een huis die mogelijk wel aftrekbaar zijn, zijn onder meer de rekening van de hypotheekadviseur en -taxateur, kosten hypotheekgarantie en de rekening van de notaris voor de hypotheekakte.
 

Wil je hier meer over weten?

Wil je meer weten over het opmaken van een koopovereenkomst of akte van levering?
Of ben je van plan onroerende zaken aan te kopen en ben je op zoek naar een notaris hiervoor? Neem dan contact met ons op.