Koopovereenkomst opstellen

Koopovereenkomst opstellen

Een koopovereenkomst opstellen zorgt voor duidelijkheid rondom de verkoop van jouw woning. Het is een document waar de gemaakte afspraken tussen de koper en verkoper in staan. Online vind je verschillende model overeenkomsten, toch is het belangrijk dat je een koopovereenkomst opstelt waarin alle details op jouw situatie van toepassing zijn. Dit om gedoe achteraf te voorkomen.
 

Wat staat er in een koopovereenkomst?

In een koopovereenkomst staan onder andere de volgende zaken:
 

  • wie het huis verkoopt en wie het huis koopt;
  • het te betalen bedrag;
  • wanneer de overdracht is;
  • een eigendomsvoorbehoud;
  • aanvullende zaken als die van toepassing zijn zoals: is er iets met de woning of grond aan de hand, de termijn waarbinnen er moet worden betaald en geleverd, etc.

 
maar ook zaken als ontbindende voorwaarden, een waarborgsom of bankgarantie en een lijst van zaken kunnen een onderdeel vormen van de koopovereenkomst.
 

Voorlopig koopcontract opstellen

Wat is het verschil tussen een voorlopig koopcontract en een koopovereenkomst? Dat is er niet. Er wordt wel eens gesproken van een voorlopig koopcontract maar dat is misleidend. Het wekt de indruk dat je nog nergens officieel aan vast zit. Maar is een voorlopig koopcontract ondertekend door beide partijen, dan is dit bindend.
 

Hoe zit dat met de bedenktijd?

Hebben jij en de andere partij een handtekening gezet onder de koopovereenkomst, dan gaat de bedenktijd in. Als koper van een woning heb je drie dagen het recht om de koopovereenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. De bedenktijd gaat in om 0.00 van de dag nadat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend.
 
Zijn de drie dagen bedenktijd verstreken dan is de koop officieel. De enige reden waarom het nog kan worden ontbonden, is als er ontbindende voorwaarden zijn opgenomen in de koopovereenkomst. Een goed voorbeeld is het voorbehoud van financiering. Leent de hypotheekverstrekker het geld niet uit voor de aankoop van je woning, dan zorgt deze ontbindende voorwaarde ervoor dat je alsnog van de koop kunt afzien.
 

De notaris kan je koopovereenkomst opstellen

Een koopovereenkomst opstellen kan door verschillende partijen worden uitgevoerd. Vaak gebeurt dit door een makelaar of direct betrokken adviseur. Dit hoort bij de dienstverlening van een makelaar. Ook kun je ervoor kiezen om dit te laten verzorgen door je notaris. Hij beschikt over deze kennis en kan dit op de juiste wijze vastleggen.
 
Een notaris adviseert ook wat er moet gebeuren als een verkoper in gebreke blijft. Dit moet ook in een koopcontract worden opgenomen zodat voor iedereen duidelijk is wat de rechten en plichten zijn.
Als de koopovereenkomst is getekend is de volgende stap de werkelijke transactie. Wil je meer weten over de koopovereenkomst en akte van levering?
 

Meer weten over het opstellen van een koopovereenkomst?

Heb je specifieke vragen of het opstellen van jouw koopovereenkomst of wil je graag advies inwinnen? Of simpelweg een deskundig iemand inschakelen die mee kan kijken met de koopovereenkomst die je hebt ontvangen van de makelaar? Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.